VIGTIGT!

For at slette alle spor af denne side, så læs mere her:
Sikker surfing.
 • Hovedformålet med ophold på krisecentret er at tilbyde sikkerhed og beskyttelse af den voldsudsatte kvinde og hendes børn mod yderligere vold og overgreb.

  Et kvindekrisecenter som Krisecentret "Hera Døtrene" er et midlertidigt botilbud iht. Servicelovens §109, for kvinder som har været udsat for vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af deres børn. Et kvinde krisecenter adskiller sig fra andre krisecentre ved, at mænd ikke kan indskrives.

  Ifølge lovgivning skal børn som ledsages af deres mor på krisecenter, tilbyde psykologsamtaler.

  Tilbuddet på Krisecenter Kalundborg

  • Individuel rådgivning personligt eller telefonisk.
  • Midlertidigt ophold der sikrer kvinder og børn beskyttelse mod voldsudøver.
  • Tilgængelighed for handicappede.
  • Samtaler med fokus på volden og dens følgevirkninger.
  • Hjælp til afklaring af kvindens aktuelle situation socialt, økonomisk og juridisk.
  • Brobygning til relevante aktører
  • Tildeling af eget værelse og adgang til fælles faciliteter.
  • Samvær med ligestillede udsat for vold i nære relationer.
  • Deltagelse i krisecentrets forskellige aktiviteter.