VIGTIGT!

For at slette alle spor af denne side, så læs mere her:
Sikker surfing.

Krisecentret Hera Døtrenes Støtteforening 

Støtteforeningen bidrager økonomisk og praktisk til aktiviteter for og med tidligere og nuværende beboere.

Foreningens medlemmer arbejder som frvillige kontakt - og støttepersoner for kvinder og børn, der i øjeblikket befinder sig i en vanskelig situation.

Vi samler midler ind til aktiviteter og oplevelser, som f.eks Biografture, svømmehallen, Zoologisk have, Sommerland, ferieophold, bøger, spil, nyt legtøj, samt jule - og fastelavnsarrangementer.

Støtteforeningen og Krisecentret vil gerne rette en stor tak til følgende for donationerne: 

 • Soroptimisterne Kalundborg
 • Y´s Mens Club kalundborg
 • Broderloge Skjold Holbæk
 • Søsterloge Anne Marie Kalundborg
 • Trygfonden
 • Søsterloge 70 Lærken, Nykøbing Sj.
 • Søsterloge 82 Iris, Skælskør
 • Second Hands, Kalundborg
 • Cirkus Benneweis
 • Reklamekassen
 • Novo Nordisk
 • Medarbejdernes Honorar fond i Novo Gruppen
 • Nordea

Du kan blive medlem af Støtteforeningen:

Hvis du har lyst og interesse kan du blive medlem af foreningen og gøre en indsats for kvinder og børn, der i en periode befinder sig i en vanskelig situation.

Henvendelse til Støtteforeningen kan ske ved at kontakte krisecentret på tlf. 59564243.

Har du lyst til at give et bidrag kan beløbet indsættes hos Sparekassen Sjælland reg.nr. 0516 konto nr. 178785