VIGTIGT!

For at slette alle spor af denne side, så læs mere her:
Sikker surfing.

Krisecentret er en selvejende institution, som har indgået en drift aftale med Kalundborg kommune.
Tilbuddet drives efter SEL § 109 og er godkendt på tilbudsportalen.dk.
 
Vores målgruppe er voldsudsatte kvinder og deres eventuelle børn.
 
Huset rummer 8 kvinder og et variabelt antal børn.
 
En uddannet personalegruppe varetager den socialfaglige del af tilbuddet, og skaber en kontinuerlig hverdag for den enkelte kvinde/ det enkelte barn.
 
Frivillige medarbejdere supplerer personalegruppen ved at deltage i støttende tiltag for kvinder og børn. 

Socialstyrelsens definition på vold:

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen.
Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.
Handlingen overskrider samfundets love og normer.”